การตั้งค่าการรับชำระเงินและการจัดส่งรูปแบบเก็บเงินปลาย (COD)


BentoWeb รองรับระบบการรับชำระเงินและการจัดส่งสินค้าใน รูปแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) อย่างเต็มรูปแบบแล้วครับ โดยระบบของทาง BentoWeb ได้ทำการเพิ่ม สถานะของใบสั่งซื้อสำหรับออเดอร์ที่เป็น รูปแบบเก็บเงินปลายทาง ขึ้นใหม่ดังนี้ครับ

 • รอการจัดส่ง / รอการชำระเงิน
 • จัดส่งสินค้าแล้ว / รอการชำระเงินการตั้งค่าในระบบสำหรับการเก็บเงินปลายทาง (COD)

สำหรับการตั้งค่าในระบบสำหรับการเก็บเงินปลายทาง จะแบ่งการออกเป็น 2 ส่วน คือ
 • ช่องทางการรับชำระเงินรูปแบบเก็บเงินปลายทาง
 • ช่องทางการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทาง

โดยทั้ง 2 ช่องทางนี้ปกติแล้วทางร้านควรจะตั้งค่าให้สัมพันธ์กันเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดการสับสนในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
เริ่มจากการเพิ่ม ช่องทางการรับชำระเงิน รูปแบบเก็บเงินปลายทาง ลงในระบบหลังร้านก่อนนะครับ
วิธีการเพิ่ม : ในระบบหลังร้านให้เลือกไปที่เมนู ตั้งค่าร้านค้า > การรับชำระเงิน > +เพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน > ตัวเลือกการชำระเงินอื่นๆ

หลังจากที่ทำการเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่าตั้งต้นของ ช่องทางการรับชำระเงินอื่นๆ จะเป็น Hidden ซึ่งจะไม่แสดงตัวเลือกที่หน้าร้านค้า แนะนำให้ทำการเปิดสถานะเป็น Active ด้วยนะครับ
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
 • ค่าบริการเพิ่มเติม - ระบบจะบวกค่าบริการเพิ่มเติมลงในท้ายบิลให้อัตโนมัติ โดยจะไม่รวมกับราคาสินค้าและค่าบริการจัดส่งสินค้า
 • ยอดชำระขั้นต่ำ - ระบบจะไม่แสดงช่องทางการรับชำระเงินนี้ หากยอดการสั่งซื้อน้อยกว่ายอดขั้นต่ำที่ถูกตั้งเงื่อนไขไว้


หลังจากที่เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินเสร็จเรียบร้อย จะเป็นการตั้งค่าช่องทางการจัดส่งให้สัมพันธ์กับรูปแบบการรับชำระเงินที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
วิธีการเพิ่ม : ในระบบหลังร้านให้เลือกไปที่เมนู ตั้งค่าร้านค้า > การจัดส่งสินค้า > +เพิ่มช่องทางการจัดส่ง


ตั้งค่าการจัดส่งสินค้ารูปแบบเก็บเงินปลายทาง

สำหรับการตั้งค่าส่วนนี้จะมี 2 กรณี นะครับ
 • มีบัญชีของผู้ให้บริการจัดส่งรูปแบบ COD
 • ยังไม่มีบัญชีของผู้ให้บริการจัดส่งรูปแบบ COD

มีบัญชีของผู้ให้บริการจัดส่งรูปแบบ COD

ทาง BentoWeb ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งเอาไว้ให้เรียบร้อยครับ เพียงนำ Merchant ID และ Secret มาใส่ในระบบ ทางร้านสามารถใช้งาน รูปแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) ได้ในทันที ครับ

ปกติแล้วช่องทางการจัดส่งที่ถูกตั้งค่าเป็น COD ไว้แล้ว ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะแสดงตัวเลือกการรับชำระเงินรูปแบบเก็บเงินปลายทางให้เลือกเพียงอย่างเดียวครับ

ข้อแนะนำ :
 • สำหรับ Merchant ID และ Secret ทางร้านจะได้รับหลังจากที่มีการสมัครเปิดบัญชีกับทางผู้ให้บริการขนส่งนะครับ
 • ในบางผู้ให้บริการขนส่งจะใช้ Username และ Password แทน Merchant ID นะครับ

ยังไม่มีบัญชีของผู้ให้บริการจัดส่งรูปแบบ COD

สำหรับร้านค้าที่ยังไม่มีบัญชีของผู้ให้บริการจัดส่งรูปแบบ COD สามารถใช้งานได้เช่นกันครับ แต่มีเงื่อนไขว่าทางร้านต้องตั้งค่าช่องทางการจัดส่งนี้ ใช้คู่กับการรับชำระเงิน : ชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง เพื่อเป็นการบอกกับระบบว่าช่องทางการจัดส่งนี้เป็นรูปแบบเก็บเงินปลายทางครับ

สถานะของใบสั่งซื้อรูปแบบ COD

ใบสั่งซื้อที่ออกจากระบบ สถานะแรกของใบสั่งซื้อรูปแบบ COD จะอยู่ที่ช่อง รอจัดส่ง ครับ
สถานะของใบสั่งซื้อ : รอจัดส่ง / รอชำระเงิน
ในสถานะนี้ทางร้านต้องทำการ แพ็คและจัดส่งสินค้า ให้กับลูกค้า ครับ

หลังจากที่ทางร้านแจ้งการจัดส่งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งซื้อจะถูกย้ายไปที่ช่อง จัดส่งแล้ว ครับ
สถานะของใบสั่งซื้อ : จัดส่งแล้ว / รอการชำระเงิน
ในสถานะนี้ทางร้านจะต้องรอให้ทางผู้ให้บริการขนส่งคอนเฟิร์มยอดเงินที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อทำการบันทึกการชำระเงิน ให้กับใบสั่งซื้อ

ในขั้นตอนสุดท้ายของใบสั่งซื้อรูปแบบ COD จะอยู่ที่ช่อง จัดส่งแล้ว ครับ
สถานะของใบสั่งซื้อ : จัดส่งแล้ว / ชำระเงินแล้ว

Tips : เพื่อให้ทางร้านสามารถตรวจสอบได้สะดวกและง่ายขึ้น ระบบจะทำการติด Tag COD ลงในทุกใบสั่งซื้อที่เป็นรูปแบบเก็บเงินปลายทางให้อัตโนมัติครับ


หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับ การค้าออนไลน์ หรือ การทำ E-Commerce สามารถพูดคุยกับพวกเราได้ที่:

 • Call Center: 02 683 6512 ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • Line: @BentoWeb
 • Facebook Chat: m.me/BentoWeb

Leave a Reply