ขั้นตอนการสร้าง Blog

Blog เป็นเครื่องมือที่มีหน้าที่คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยทางร้านจะสามารถใช้ Blog ในการอธิบายการใช้งาน หรือคุณสมบัติต่างๆ และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมของร้านค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับทางร้านค้าได้เป็นอย่างไม่จำกัด


การเพิ่มบทความ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกไปที่เมนู Blog > จัดการบทความ > เปิดใช้ระบบ Blog

ขั้นตอนการสร้าง Blog - 1


ขั้นตอนที่ 2

หลังจากเปิดใช้งานระบบ Blog เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่หัวข้อ "+ เพิ่มบทความใหม่"
ตั้งชื่อบทความ แล้วกดที่ปุ่ม Save changes ได้เลยครับ

ขั้นตอนการสร้าง Blog - 2


ขั้นตอนที่ 3

ในหน้านี้จะสามารถกำหนด SEO URL ให้กับบทความได้ครับ
เลือกรูปภาพบทความ จากนั้นเพิ่มบทความได้เลยครับ

ขั้นตอนการสร้าง Blog - 3
ขั้นตอนการสร้าง Blog - 4

ในบทความสามารถใส่ภาพประกอบได้โดยการกดที่ปุ่ม อัพโหลดรูปภาพ ได้เลยครับ
สามารถเพิ่มบทความเข้าไปที่หมวดหมู่บทความได้ทันที
เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม Save chacnges

ขั้นตอนการสร้าง Blog - 5

เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย อย่าลืมกด Active ให้กับบทความด้วยนะครับผม


การเพิ่มหมวดหมู่บทความ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกไปที่เมนู Blog > จัดการหมวดหมู่ > +เพิ่มหมวดหมู่บทความใหม่

ขั้นตอนการสร้าง Blog - 6ขั้นตอนการสร้าง Blog - 7


ขั้นตอนที่ 2

ในหน้านี้จะสามารถกำหนด SEO URL ให้กับหมวดหมู่บทความได้ครับ
และสามารถใส่รายละเอียดอย่างย่อเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ หมวดหมู่บทความ
จากนั้นกดที่ปุ่ม Save changes

ขั้นตอนการสร้าง Blog - 8


หน้าตาของ Blog บนหน้าร้านค้า

เมื่อทำการสร้างเสร็จเรียบร้อย Blog จะแสดงที่หน้าร้านในลักษณะนี้ครับ

ขั้นตอนการสร้าง Blog - 9


หากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งาน คุณสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ของ BentoWeb ได้ผ่าน Live Help สีฟ้าด้านขวามือ หรือโทร 02 683 6512 นะครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply