ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงิน

สำหรับร้านค้าที่ต้องการปริ้นข้อมูลใบสั่งซื้อจากลูกค้าเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล หรือ ทำสรุปการขายนั้นสามารถทำได้โดยใช้งานฟังก์ชั่นนี้ครับ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ก็สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลได้เลยครับ โดยเริ่มจากเลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการสั่งพิมพ์

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงิน - 1

จากนั้นให้สังเกตที่ แถบปุ่มสีเขียวด้านบน "พิมพ์ Invoice" จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสั่งพิมพ์ใบสั่งซื้อ ครับ

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงิน - 2

เมื่ออยู่ในหน้านี้ ให้กดปุ่ม Ctrl + P จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสั่งพิมพ์ครับผม สำหรับวิธีการสั่งพิมพ์นั้นจะสามารถทำได้ 2 วิธีครับ

  1. Ctrl + P
  2. คลิกขวา 1 ครั้งที่ภาพ แล้วเลือกคำสั่ง Print

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงิน - 3

Invoice = ใบสั่งซื้อ Receipt = ใบเสร็จรับเงิน สำหรับร้านค้าที่ต้องการจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จะสามารถพิมพ์ได้ต่อเมื่อใบสั่งซื้อนั้นอยู่ในสถานะรอจัดส่งแล้วนะครับ


ในกรณีที่ต้องการสั่งพิมพ์หลายๆใบสั่งซื้อนั้น สามารถทำได้โดยการติ๊กถูกทุกใบสั่งซื้อที่ต้องการสั่งพิมพ์จากนั้นให้เลือกไปที่ปุ่ม "พิมพ์ Invoice"

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงิน - 4


หากคุณมีข้อสงสัยในการใช้งาน คุณสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ผ่าน Live Help สีฟ้าด้านขวามือ หรือโทร 02 683 6512 นะครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply